lenormand kortų puslapis

Čigoniškas Būrimas

Šis būdas (Čigoniška Lenormand kortų dėlionė) tinka tuomet, kai norite sužinoti gana ilgo periodo pagrindinius įvykius. Prieš pradedant burtis, reikia tiksliai apibrėžti, kokiam laikotarpiui buriamasi. Pirmiausia kortų kaladė yra sumaišoma ir paduodama tam, kuris nori burtis, kad perkeltų kaladę. Kelti reikia kaire ranka du kartus. Gautas tris kortų krūveles reikia padėti atverstas ant stalo. Trys viršutinės kortos rodo Jūsų vidinę būseną, emocijas. Kitaip sakant, esamas jėgas, kurios turės įtaką ateities įvykiams.

Išsiaiškinus šias tris kortas, reikia vėl sumaišyti kaladę ir išdėlioti kortas taip, kaip parodyta žemiau. Galima kortas išdėlioti ne tik 6×6, bet ir 4×9.

Kryžius (kryžių šešakė)

Kryžius (kryžių šešakė)

Kančia, išbandymai
Kryžių reikia nešti. Sunkūs išbandymai, kuriuos reikia ištverti. Jūs turite būti pasiruošęs priimti likimo iššūkius. Ši korta taip pat gali reikšti sąmoningą auką, netekimą ir kentėjimą dėl aukštesnių tikslų. Skirtingai nei Taro korta, nepriklausomai nuo jos padėties išsidėstyme, ji visada pranašauja kažką blogo. Kombinacijoje su Medžio korta ji reiškia būtinybę labai rūpintis savo sveikata, su Debesų korta reiškia, kad Jūs neapsisprendžiate dėl Jums svarbios idėjos įgyvendinimo, su Širdies korta ateityje kažkokių santykių nutrūkimą.

Raktas (būgnų aštuonakė)

Raktas (būgnų aštuonakė)

Nauja pradžia, sėkmė
Tai gera korta. Raktas simbolizuoja teisingą sprendimą, rastą išeitį ir tolimesnius žingsnius naujiems tikslams. Apsuptyje blogųjų kortų, Rakto korta yra uždarų durų, klaidingo kelio, neteisingo sprendimo, užtrukimų simbolis. Kombinacijoje su Knygos korta ji reiškia būtinybę išsaugoti paslaptį, su Širdies korta vyrams reiškia atsargumą, moterims vilčių išsipildymą.

Raitelis (čirvų devynakė)

Naujienos, žinia, judėjimas
Ši korta simbolizuoja geras žinias. Kiek Jums artimas šaltinis, iš kurio gaunate žinias, charakterizuoja šios kortos atstumas nuo Jūsų kortos. Taip pat korta gali reikšti svarbią naujieną telegramą, telefono skambutį, siuntinį, svečius. Kartais korta simbolizuoja ryšį su užsienio šalimis. Gerų kortų (Dobilas, Laivas) apsuptyje, Raitelis žada geras perspektyvas. Praeities pozicijoje esanti Raitelio korta simbolizuoja jau gautą žinią, ateities pozicijoje viltį, naujus planus, idėjas, problemų išsprendimą. Korta, esanti Jūsų kortos viršuje reiškia greitas žinias, apačioje nereikalingumą arba nepripažinimą gautos informacijos.

Lapė (kryžių devynakė)

Lapė (kryžių devynakė)

Apgaulė, intrigos, klastingumas
Tai perspėjanti korta. Ji pranašauja galimą apgaulę, spąstus. Lapė tradiciškai simbolizuoja gudrumą, pinkles, melą ir pyktį. Jūs turite būti ypatingai atsargus kalbėdamas. Kombinacijoje su Laiško korta ji reiškia klastojimą, falsifikaciją, su Parko korta Jus supa savanaudiški žmonės, su Šuns korta seno draugo išdavystę ar apgaulę, su Vaiko korta – apgaulę ar naivų meilikavimąsi, su Rakto korta demaskavimą, apgaulės išaiškėjimą, su Medžio korta galimą medicininę klaidą, neteisingą diagnozę.

Mėnulis (čirvų aštuonakė)

Mėnulis (čirvų aštuonakė)

Garbė, šlovė
Skirtingai nei analogiška Taro korta (Arkanas 18, Mėnulis), ši simbolizuoja pripažinimą, šlovę, kartais polinkį į avantiūras. Antroji jos reikšmė atėjo laikas įsigilinti į save, atitolti nuo reikalų, pailsėti. Taip pat tai pasikeitimų simbolis. Retais atvejais gali nurodyti vieno mėnesio įvykius. Jeigu yra greta gerosios kortos, ji pranašauja pagarbą, autoritetą, galbūt apdovanojimą, jeigu greta blogosios abejingumą, aplinkinių nesupratimą. Jeigu Mėnulio korta yra šalia Jūsų kortos, ji reiškia savianalizės ir susimąstymo būtinybę. Kombinacijoje su Kryžiaus korta ji reiškia karmų įtaką Jūsų likimui buvusio gyvenimo problemas, su Pelėdų korta perdėtą įtartinumą, su Namo korta sako, kad daug kas Jūsų likime yra nulemta praeities, su Debesų korta ji reiškia neteisingą įvykių vertinimą, su Lapės korta bėgimą nuo realybės, su Saulės ar Žvaigždės korta protinį augimą.

3 laivas lenormand

Laivas (pikų dešimtakė)

Kelionė, lobiai
Labai gera korta. Pranašauja naujas geras perspektyvas, sėkmę reikaluose, pasisekimą. Taip pat suteikia viltį, kad situacija pasikeis į gerąją pusę. Gali simbolizuoti norą keistis ir siekimą tobulėti. Kartais korta rodo, kad kažkas Jūsų gyvenime bus naujo. Permainos, kurios įvyks, labai pakeis Jūsų asmenybę. Taip pat Laivas gali būti kelionės, išvykos, persikėlimo simboliu. Kelionės gali būti vidinės, t.y. meditacija. Korta pranašauja sėkmę prekyboje, pelną. Kombinacijoje su Knygos korta laukia sėkmė po netikėtos kelionės. Kombinacijoje su blogomis kortomis gali reikšti nelaimę.

Parkas (pikų aštuonakė)

Parkas (pikų aštuonakė)

Visuomenė
Tai – šventės, malonumų ir laimės malonioje draugijoje, o kartais ir poilsio simbolis. Iš kitos pusės, Parko korta gali simbolizuoti neracionalias iliuzijas, ekscentriškumą, per didelį pasitenkinimą ir pasitikėjimą savimi. Korta gali perspėti apie būtinybę realiai įvertinti save. Jei ji yra šalia Jūsų kortos, tai reiškia kūrybinį pasisekimą, įkvėpimą. Blogųjų kortų apsuptyje ji yra blogos draugijos, tuštybės simbolis, perspėja dėl netikrų draugų.

Bokštas (pikų šešakė)

Bokštas (pikų šešakė)

Rezultatas, išvada
Ši korta nieko bendro neturi su viena iš Taro kortų (Arkanas 16, Bokštas). Ji simbolizuoja rezultatą. Tai gali būti reikalų, ilgamečių ar viso gyvenimo sunkumų rezultatas. Bokštas stabilumo, ilgaamžiškumo, padėties stabilumo simbolis. Labai dažnai ši korta pranašauja ilgaamžiškumą ir laimę. Blogųjų kortų apsuptyje ji reiškia visai ką kitą nesėkmės, liga, lėšų trūkumas. Kombinacijoje su Debesų korta ji simbolizuoja lengvą negalavimą, nedidelį sveikatos pablogėjimą, su Žiedo korta galimą išsiskyrimą, su Kalno korta egoizmą, padidėjusią savimeilę, su Karsto korta būtiną rūpestį savo sveikata. Kortos, esančios tarp Bokšto ir Gyvatės kortų, rodo rūpestį savo motina. Jeigu Bokšto korta yra greta Jūsų kortos, reiškia, kad rezultatas jau arti.

Šuo (čirvų dešimtakė)

Šuo (čirvų dešimtakė)

Pasitikėjimas, draugystė
Šuo tai draugystės, pagalbos ir pastovumo simbolis. Taip pat ši korta reiškia saugumą, simbolizuoja tikrą draugą, patikimą partnerį, žmogų, kuriuo galima pasitikėti ir į kurį galima atsiremti. Gerųjų kortų apsuptyje Šuns korta pranašauja sėkmę, o blogųjų blogus draugus, nepatikimą partnerį, galimą nesėkmę. Kombinacijoje su Lelijos korta ji reiškia gerus santykius su giminaičiais, su Širdies korta tikrą draugystę, su Medžio korta draugystę visiems laikams, su Debesų korta galimą apgaulę, su Kalno korta abipusių santykių problemas, su Namo korta per didelį rūpestį šeimos reikalais, su Laivo korta ilgą kelionę, su Raitelio korta pagalbą iš toli arba ne iš karto, su Gyvatės korta klastingumą arba netikrų draugų apgaulę, su Žvaigždžių korta religinę arba kitokio pobūdžio didelę idėją.

Pelėdos (būgnų septynakė)

Pelėdos (būgnų septynakė)

Įprasti sunkumai, mokymasis
Dvi pelėdos, esančios šioje kortoje, simbolizuoja nedidelius, kasdieninius sunkumus, nerimtas problemas. Nereikia pasiduoti ir nuleisti rankų. Jūs turite surasti savyje jėgų, kad galėtumėte įveikti trumpalaikius sunkumus ir eiti toliau. Kombinacijoje su Medžio korta, ji reiškia sveikatos problemas ir būtinybę skirti jai didesnį dėmesį, su Parko korta nesupratimą, monotoniškumą, su Lelijos korta abejotiną reputaciją, su Kalno korta būtina gerai pasverti visus už ir prieš ir tik tada priimti sprendimą.

Širdis (čirvų bernelis)

Širdis (čirvų bernelis)

Meilė, draugystė, laimė
Tai viena iš laimingiausių kortų, simbolizuojanti draugystę, meilę, džiaugsmą, komfortą ir gebėjimą užjausti. Ji taip pat reiškia pagalbą, palaikymą, laimingą įvykį. Kalba apie tai, kad Jūs turite labai geras perspektyvas tobulėti. Blogųjų kortų apsuptyje ji reiškia ginčus, konfliktus, sunkius išgyvenimus. Kombinacijoje su Kryžiaus arba Karsto korta ji pranašauja nelaimingą meilę, santykių pabaigą, su Javų pėdos korta moralinę traumą, krizę, šoką, su Žiedo korta sėkmingas ir laimingas vedybas.

Kalnas (kryžių aštuonakė)

Kalnas (kryžių aštuonakė)

Kliūtys, iššaukimas, našta
Pagrindinė šios kortos reikšmė kliūtys, pasitaikančios Jūsų kelyje siekiant tikslo. Nereikia greitinti įvykių reikia arba jų laukti, arba bandyti išvengti atsiradusius sunkumus. Atvirkščiai, reikia gerai apgalvoti kiekvieną žingsnį, tik tada laukia ateityje sėkmė. Kombinacijoje su Parko korta ji reiškia savęs izoliavimą, atsiskyrimą nuo žmonių, vienišumą, su Laiško korta dokumentų forminimo problemas, su Knygos korta mokymosi sunkumus, su Pelėdų korta būtinybę gerai pasverti visus už ir prieš ir tik tada priimti sprendimą.

Lelija (pikų karalius)

Lelija (pikų karalius)

Dorybė
Tai laiminga korta, simbolizuojanti švarą, nekaltybę, aukštą padėtį visuomenėje. Lelija gali pranašauti laimę, džiaugsmą, ilgą gyvenimą, geras perspektyvas ateityje. Jeigu korta yra šalia Jūsų kortos, tai reiškia, kad Jus supa geri žmonės, tikri draugai. Taip pat gali sakyti, kad Jūs turite angelą sargą. Jeigu šalia Lelijos kortos yra blogosios kortos, tai ji reiškia, kad ateityje laukia konfliktai, nesėkmės, nusivylimas, nemalonumai. Kombinacijoje su Lapės korta ji reiškia konfliktą šeimoje, su Karsto korta gėdą, įtakos ar padėties praradimą, nekaltybės netekimą, su Išsišakojimo korta darbe galimą draugų paramą.

Puokštė (pikų dama)

Puokštė (pikų dama)

Sėkmė, laimė, gera draugija
Labai gera korta, ypatingai moterims. Tai laimės ir malonumų simbolis. Ji pranašauja sumanymų pasisekimą, sėkmę, meilę, galbūt dovaną. Taip pat gali reikšti artėjančią pradžią naujų arba pratesimą senų santykių, galbūt susitaikymą. Taip po gi simbolizuoja ramybę, tolygų gyvenimą, gerą nuotaiką, pagerėjimą, pasveikimą. Puokštė tai viso ko gražiausio, grožio ir harmonijos simbolis. Jeigu šalia yra blogoji korta, tai ši kortą ją susilpnina.

Moteris (pikų tūzas)

Moteris (pikų tūzas)

Jūsų korta
Ši korta naudojama Jūsų simbolizavimui, jeigu Jūs esate moteris. Jeigu buriasi vyras, korta reiškia žmoną, meilužę, motiną, dukterį – t.y. labai artimą žmogų. Jeigu atstumas tarp vyro ir moters kortų yra labai didelis, tai reiškia silpnus santykius tarp jūsų arba visišką jų nebuvimą.

Gyvatė (kryžių dama)

Gyvatė (kryžių dama)

Apgaulė, išdavystė
Tai perspėjanti korta. Greičiausiai, aplink Jus yra žmonių, kurie gali Jus išduoti. Gyvatė simbolizuoja užsislėpusį priešą, su kuriuo reikia ypatingai atsargiai elgtis. Reikia labai gerai apgalvoti savo veiksmus ir žodžius. Nesidalinkite informacija apie savo reikalus, planus, finansinę padėtį su Jus supančiais žmonėmis. Korta taip pat rodo išdavystę, pavydą ir veidmainystę. Gyvatė gali būti traktuojama ir kaip nusidėjimo, ir kaip išminties simbolis. Čia ir yra kortos sudėtingumas. Gyvatė reiškia, kad reikia gerai įvertinti visas aplinkybes, niekada nepamirštant atsargumo. Platesnę reikšmę galima sužinoti išsiaiškinus gretimas kortas. Bet kad ir kokios jos bebūtų, gyvatė visada perspėja. Šalia esančios gerosios kortos gali parodyti tik grasinimų atitolinimą trumpam laikotarpiui. Kombinacijoje su Žiedo korta gyvatė gali reikšti sąmokslą, intrigą, su Meškos korta dvigubą žaidimą, savanaudišką pagalbą, su Šuns korta išdavystę, apgaulę, dirbtinę draugystę.

Karstas (būgnų devynakė)

Karstas (būgnų devynakė)

Pasikeitimai, transformacija, pabaiga
Nepalanki korta. Ji simbolizuoja problemas, ligos pablogėjimą, mirtį, materialinius praradimus, pražūtį. Pagal 13-tą Taro arkano (Mirtis) kortos analogiją gali reikšti tobulėjimą, būtinybę atsisakyti seno vardan naujo. Kuo Karsto korta yra arčiau Jūsų kortos, tuo rimtesnes problemas ji pranašauja. Ypatingą reikšmę turi kortos, esančios greta. Jeigu šalia Karsto kortos yra Žiedo korta, reiškia, kad ateityje Jūsų požiūris nesutaps su kažkieno, šalia Širdies korta asmeninius nemalonumus, nelaimingą meilė, šalia Žuvų korta finansines problemas, šalia Parko korta – ligoninę, šalia Mėnulio korta depresiją, nusiminimą.

Žiedas (kryžių tūzas)

Žiedas (kryžių tūzas)

Vestuvės, sutikimas, atsidavimas
Pagrindinė šios kortos reikšmė vestuvės, taip pat santykiai, kuriuose Jums teks priimti, kokius nors įsipareigojimus. Korta gali simbolizuoti tikėjimą, amžinybę, priklausimą kokiai nors draugijai. Žiedas, esantis greta Jūsų kortos, rodo atsirandančius jausmus. Kombinacijoje su Vaiko korta ji reiškia prisirišimą prie vaiko, su Knygos korta slaptą reikalą arba sąjungą, su Lelijos korta didelę, galbūt platonišką meilę, su Medžio korta ilgalaikę partnerystę, su Laiško korta oficialų santykių įforminimą, su Saulės korta laimingas vestuves, su Karsto, Javų pėdo ar Šluotos korta nelaimingas vestuves, susitarimo nesilaikymą, su Išsišakojimo korta asmeninius santykius nulems Jūsų priimti sprendimai, su Debesų korta perspėjimą dėl atsargumo, su Gyvatės korta intrigą, sąmokslą.

Inkaras (pikų devynakė)

Inkaras (pikų devynakė)

Stabilumas, tikėjimas, saugumas
Ši korta yra visada palanki, nepriklausomai kokios kortos yra šalia. Inkaras simbolizuoja patvarumą, santykių pastovumą, saugumą, pasitikėjimą, gerovę. Taip pat tai tikėjimo ir vilties simbolis. Neatsitiktinai viršutinė inkaro dalis primena egiptiečių simbolį Anx gyvenimo kryžių. Jeigu ši korta yra toli nuo Jūsų kortos arba ją supa blogosios kortos, tai ji reiškia vėjavaikiškumą, besikeičiančią nuomonę. Kombinacijoje su Namo korta ji simbolizuoja galimą persikėlimą, su Žiurkių korta perdėtą konservatyvizmą ir stiprų prisirišimą prie tradicijų, dogmatiškumą, didelį atkaklumą.

Gandrai (čirvų dama)

Gandrai (čirvų dama)

Pasikeitimai
Gandras laimės, tėvynės, ciklinių pasikeitimų simbolis. Taip pat gali simbolizuoti ištikimybę principams, tradicijų laikymąsi. Šalia Jūsų kortos Gandrų korta simbolizuoja svarbius Jūsų gyvenimo pasikeitimus, o moterims tai vaiko gimimo simbolis. Šalia blogųjų kortų ji rodo galimus pasikeitimus į blogąją pusę. Kombinacijoje su Žiedo korta ji reiškia vestuves arba laukiama svečią, su Vaiko korta nėštumą, su Bokšto korta tvirtą šeimą, kuri visada Jums padės sunkiu momentu, su Laiško korta svarbias naujienas, kurios pakeis planus, su Parko korta draugų apsilankymą, su Namo korta persikėlimą, su Laivo korta ilgą kelionę, su Žvaigždžių korta kažko sėkmingą pasikeitimą.

Namas (čirvų karalius)

Stabilumas, šeima
Korta simbolizuoja Jūsų namus, saugumą, patikimumą, tai, kuo Jūs gyvenate butas, sklypas, šeima, asmeniniai reikalai, gali reikšti tai, kad Jūs neliksite vienas. Tai ramybės ir užtikrintumo simbolis. Korta labai palanki, pranašauja sėkmę, kažko sėkmingą užbaigimą. Taip pat gali reikšti tai, kad Jūs visur mokate jaustis taip kaip savo namuose. Praeities pozicijoje esanti korta kalba apie tai, kad tėvai, šeima, tradicijos turi Jums labai didelę reikšmę, ateities pozicijoje savi namai, šeima. Kombinacijoje su Laivo ar Gandrų korta reiškia galimus persikraustymus. Korta sumažina blogųjų kortų, esančių greta, įtaką.

Vyras (čirvų tūzas)

Vyras (čirvų tūzas)

Jūsų korta
Ši korta naudojama Jūsų simbolizavimui, jeigu Jūs esate vyras. Jeigu buriasi moteris, korta reiškia sutuoktinį, meilužį, tėvą, sūnų t.y. labai artimą žmogų. Jeigu atstumas tarp vyro ir moters kortų yra labai didelis, tai reiškia silpnus santykius tarp jūsų arba visišką jų nebuvimą.

Saulė (būgnų tūzas)

Saulė (būgnų tūzas)

Sėkmė, likimas
Tai viena iš palankiausių kortų. Jos reikšmė yra labai panaši į vieną iš Taro kortų (Arkanas 19, Saulė). Saulė pranašauja sėkmę, pasisekimą, šlovę, turtus, pripažinimą, norų išsipildymą. Ji yra gyvenimo energijos, sveikatos, optimizmo, žmogaus savarankiškų veiksmų galimybių simbolis. Jeigu šalia yra blogosios kortos, ji sumažina jų įtaką, reiškia, kad nemalonumai bus trumpalaikiai ir Jums užteks jėgų sėkmingai viską įveikti.

Išsišakojimas (būgnų dama)

Išsišakojimas (būgnų dama)

Pasirinkimas
Analogiškai šeštam Taro arkanui (Įsimylėjimas), korta rodo būtinybę pasirinkti vieną iš kelių viliojančių variantų. Jūs turite prisiimti visišką atsakomybę už teisingą pasirinkimą. Jeigu šalia yra blogosios kortos, reiškia, kad pasirinktas variantas ne pats geriausias. Jeigu dar ne per vėlu, reikėtų pakeisti pasirinkimą. Jeigu supa gerosios kortos, tai reiškia, kad sprendimas geras ir viskas bus gerai. Kombinacijoje su Žuvų korta rodo, kad Jūs einate geru keliu, su Širdies korta – meilės trikampį, su Žvaigždžių korta reiškia, kad reikia įsiklausyti, ką sako vidinis balsas.

Javų pėdas (būgnų bernelis)

Javų pėdas (būgnų bernelis)

Perspėjimas, laikas apsispręsti, žlugimas
Ši korta įspėja apie galimą pavojų ir apie būtinybę apgalvoti kiekvieną savo žingsnį ir jį gerai pasverti. Korta gali pranašauti nelaimingą atsitikimą, traumą, avariją. Kartais gali reikšti santykių nutraukimą, ginčus, konfliktus. Tačiau nereikia visko priimti fatališkai. Susidoroti su sunkumais, vengti nemalonumų ir konfliktų Jūsų jėgose. Dabar, kai Jūs esate įspėtas, reikia priimti ryžtingą sprendimą. Jeigu šalia esanti korta yra geroji, tai Javų pėdo kortos įtaka sumažės.

Žiurkės (kryžių septynakė)

Žiurkės (kryžių septynakė)

Praradimai, apgaulė, žlugimas
Žiurkės pranašauja vagystę, netekimą, praradimą. Kartais reiškia ligą. Jeigu šią kortą supa gerosios kortos, reiškia, kad ką pametėte, tą ir rasite, o jei blogosios netektis bus atlyginta. Kombinacijoje su Namo korta ji simbolizuoja avariją, su Žuvų korta didelius praradimus, didelę piniginę netektį, su Kryžiaus korta labai didelius praradimus, kurie gali pasikartoti.

Laiškas (pikų septynakė)

Laiškas (pikų septynakė)

Oficialūs dokumentai, svarbi naujiena
Ši korta gali reikšti dalykinį laišką, darbotvarkę, pranešimą, kontraktą, bet kurį kitą oficialų dokumentą. Kiek visa tai svarbu, rodo šios kortos atstumas nuo Jūsų kortos, taip pat korta gali pranašauti prisipažinimą meilėje, žinią apie mirtį, kitą informaciją, turinčią Jums nepaprastai svarbią reikšmę. Kombinacijoje su Karsto korta ji reiškia galimą žinią apie mirtį, su Širdies korta draugo laišką, su Žiedo korta pasipiršimą, su Medžio korta laukiamų naujienų užtrukimą, su Bokšto korta oficialius dokumentus, su Namo korta dokumentų forminimą dėl nekilnojamo turto, su Inkaro korta oficialų Jūsų teisių pripažinimą.

Vaikas (pikų bernelis)

Vaikas (pikų bernelis)

Pradžia, pasitikėjimas, siurprizas
Tai palanki korta, turinti bendresnę prasmę kelio pradžia ir turtingo pasirinkimo galimybė. Jeigu Jūs einate tolygiai su laiku ir gebate priimti naujas idėjas, tai Jūsų pasiekimai ateityje bus nuostabūs. Korta taip pat simbolizuoja pasitikėjimą, harmoniją, kalba apie Jūsų autoritetą, tai, kad Jūs naudojatės užsitarnauta pagarba. Ji gali pranašauti vaiko gimimą. Greta esančios blogosios kortos gali reikšti per didelį pasitikėjimą ir Jūsų naivumą. Kombinacijoje su Žiedo korta ji reiškia prisirišimą prie vaiko, su Širdies korta kažkam Jūs esate abejingas, su Žiurkės korta galimą subrendusio vaiko išsikraustymą, jo savarankiško gyvenimo pradžią, su Gandrų korta nėštumą, naujus dalykinius planus.

2 dobilas lenormand

Dobilas (būgnų šešakė)

Laimė, viltis, tikėjimas
Labai gera korta, tai sėkmės, laimės, užtikrintumo rytdiena, optimizmo simbolis. Jeigu ši korta yra greta Jūsų kortos, tai ženklas, kad visos problemos greitai bus išspręstos, kad visos svajonės išsipildys. Gerųjų kortų kombinacijoje reiškia viltį, pelną, juodo gyvenimo etapo pabaigą. Tačiau blogų kortų (Karstas, juodi debesų kamuoliai kortoje) kombinacijoje kortos reikšmė yra priešinga: planų žlugimas, nusivylimas, praradimai. Tai ženklas, kad įvyks tie įvykiai, kurių Jūs labiausiai bijote.

Meška (kryžių dešimtakė)

Meška (kryžių dešimtakė)

Jėga, valdžia
Korta simbolizuoja kilnumą, narsą, jėgą, tarnaujančią aukštiems tikslams. Jei ji yra greta Jūsų kortos, tai Meškos korta rodo Jūsų stiprybę arba patikimą globėją. Šalia blogųjų kortų reiškia aplinkinių norą iš pavydo padaryti kažką negero Jums. Priešas yra apsukrus ir apsimeta draugu, o reikiamu momentu smogs savo smūgį. Būkite ne toks atviras, jokiu būdu neįtraukite aplinkinių į savo planus. Kombinacijoje su Puokštės korta ji reiškia dosnią dovaną, su Žuvų korta – pagalbą, mecenatą, rėmėją, su Namo korta įtakingų tėvų poveikį, su Medžio korta stiprią sveikatą ir ilgaamžiškumą, su Javų pėdo ar Šluotos korta netinkamą pagalbą, dėl kurios bus daugiau bėdos, nei naudos, su Gyvatės korta dvigubą žaidimą, savanaudišką pagalbą.

Medis (čirvų septynakė)

Medis (čirvų septynakė)

Sveikata, gyvenimo jėgos, galimybės
Tai gyvenimo jėga, stipri sveikata, gera reikalų padėtis, resursai, norų įgyvendinimo galimybės. Korta rodo žmogaus brandumą, jo išmintį, mokėjimą analizuoti faktus ir tolimesnes aplinkybes. Kombinacijoje su blogosiomis kortomis gali reikšti ligą, perspėja, kad reikia rūpintis savo sveikata, poilsiu. Jei yra greta Karsto korta, tai reiškia pablogėjimą, kuris tęsis artimiausiu metu. Jeigu ši korta yra Jūsų kortos apačioje, tai reiškia, kad žmogus bando slopinti dvasinius ir fizinius skausmus, jei viršuje parodo žmogaus norą tobulėti, siekimą spręsti vidines problemas. Praeities pozicijos korta rodo, kad žmogus jau sėkmingai išsprendė visas vidines problemas ir žino, ir savo vietą gyvenime, ir kryptį, kuria reikia eiti toliau. Jei šalia yra Rakto korta, tai ji reiškia, kad tikslas jau arti.

Žvaigždės (čirvų šešakė)

Žvaigždės (čirvų šešakė)

Įkvėpimas, pasiekimas
Tai laiminga korta, kuri kaip ir Taro korta (Arkanas 17, Žvaigždė) simbolizuoja viltį, įkvėpimą ir pasisekimus ateityje. Tuo pačiu korta ir įspėja apie galimą svaigimą ir žvaigždžių ligą. Primena apie būtinybę bet kokioje situacijoje išlikti kukliam ir pasitenkinti žvaigžde danguje kitaip sakant, tikslai turi atitikti galimybes. Šalia gerųjų kortų Žvaigždės korta žada eilę sėkmių, o šalia blogųjų – eilę nesėkmių ir galimų klaidų. Jei ši korta yra toli nuo Jūsų kortos, tai ji rodo, kad Jūsų norai išsipildys, kombinacijoje su Puokštės korta ji sako, kad svarbią reikšmę turi Jūsų įžvalgumas, su Žuvų korta žada pelną, gerovės augimą, su Lapės korta pasiklydimus, klaidingus tikslus ir idealus, su Knygos korta rašytojo dovaną, su Parko korta gerus draugus, su Žiedo korta sėkmingas vedybas ar sandorį.

Debesys (kryžių karalius)

Debesys (kryžių karalius)

Nemalonumai, krizė
Tai nemalonumų, nusivylimų, žlugimo, ligos, kitų nepageidaujamų įvykių simbolis. Gali reikšti įkaitintą padėtį, kada paskutinis lašelis tuoj tuoj užpildys dubenėlį ir tai prives prie ginčo ar skandalo. Taip pat korta rodo optimistinę pradžią: išpranašauti jos įvykiai padės apsivalyti iš vidaus, reiškia tobulėjimą. Taip pat korta simbolizuoja nepastovumą, vėjavaikiškumą, nesąžiningumą. Galima pastebėti, kad vienas debesis šioje kortoje yra tamsus, o kitas šviesus. Jeigu arčiau Jūsų kortos yra juodas debesis, tai pranašauja nemalonumus, blogas perspektyvas, ginčus ar disharmoniją. Tamsus debesis taip pat negatyviai veikia gretimas kortas. Jeigu arčiau Jūsų kortos yra šviesusis debesis, reiškia kad nemalonumų galima išvengti. Tikslesnę informaciją apie nemalonumų ištakas teikia gretimos kortos.

Knyga (būgnų dešimtakė)

Knyga (būgnų dešimtakė)

Doktrina, paslaptis
Korta simbolizuoja pažinimo procesą, formavimąsi, kažko mokymąsi. Taip pat gali būti susipažinimo su kažkokiom doktrinom, būties paslapčių pažinimo, sužinojimo simboliu. Kartais korta reiškia nuo Jūsų paslėptą informaciją. Būtina kažko mokintis. Knygos korta gali pranašauti kažkokios paslapties sužinojimą. Kombinacijoje su Laivo korta ji reiškia sėkmę po neplanuotos kelionės, su Lapės korta nekompetentingumą, profanaciją, su Parko korta reikalų išsisprendimą, priklausantį nuo užslėptų jėgų įtakos, su Medžio korta reiškia, kad paslapties Jums nepavyks sužinoti, su Raitelio korta Jums patikėtą paslaptį, su Išsišakojimo korta tam, kad susigaudytumėte situacijoje, būtinos papildomos žinios, su Kryžiaus korta Jūsų laukia svarbus momentas, reikalaujantis teisingo sprendimo.

Žuvys (būgnų karalius)

Žuvys (būgnų karalius)

Daiktai, ilga kelionė
Gera korta. Tai – gyvenimo, gerovės, dvasinio tobulėjimo, naujų idėjų, sėkmės ir pasisekimo simbolis. Žuvys pranašauja Jūsų norų išsipildymą ne tolimoje ateityje, o tada, kai Jūs to tikėsitės. Taip pat Žuvų korta gali reikšti sėkmingą darbų užbaigimą, apdovanojimą, materialinę naudą. Blogųjų kortų apsuptyje ji pranašauja nerealius arba abejotinus planus, neteisingai pasirinktą partnerį. Kombinacijoje su Karsto korta ji reiškia psichologinį sutrikimą, beprotystę, su Žiurkių korta beprasmiškumą, nuovargį, su Pelėdų ir Debesų korta oro pilis, utopiją, nerealius planus.

Šluota (kryžių bernelis)

Šluota (kryžių bernelis)

Ginčai, disharmonija, bausmė
Ši korta reiškia ginčus. Priežastis gali būti disharmonija, išsiskyrimas ar konfliktas šeimoje. Gali pranašauti draugų, kolegų stoką, abipusį nesupratimą su aplinkiniais. Taip pat gali reikšti bausmę. Jei ši korta yra šalia Jūsų kortos, tai ji reiškia vidines problemas, nešvarią sąžinę, nepatikimus draugus ar vedybas, nelaimingą meilę. Taip pat simbolizuoja gyvenimo sąlygų ar veiksmų pakitimus. Jeigu šalia yra Medžio korta, tai reiškia ligą.

Išmaišyti kortas
Atversti visas

Vidinis kvadratas aštuonios kortos, kurios tiesiogiai ribojasi su Jūsų korta kampais ir sienelėmis rodo labiau reikšmingus įvykius.

Kryžiukas kortos esančios Jūsų kortos horizontalioje ir vertikalioje linijose parodo įvykių seką iš praeities į ateitį.

Kortos, esančios įstrižai Jūsų kortos, teikia papildomą informaciją apie praeities ir ateities įvykius.

Kortos, esančios virš šios horizontaliosios linijos, sudaro sąmonės sritį, o kortos apačioje horizontalios linijos pasąmonės sritį: paslėptos priežastys ir veiksmų motyvai.

ⓘ Kortų aprašymai (reikšmės) pateikiamos dar kartą paspaudus ant atverstos kortos atvaizdo.

Lenormand kortų būrimas

Kortų aiškinimas:

Kai kortos yra išdėliotos, tarp jų turi būti ir Jūsų korta.

Kortos interpretuojamos taip –  tiksliai viršuje ir apačioje, tiksliai iš kairės ir iš dešinės, taip pat įstrižai, kertant Jūsų kortą.

Kortos, esančios dešinėje Jūsų kortos charakterizuoja ateitį, kairėje – praeitį, virš Jūsų kortos – dabartį arba artimą ateitį – tai, kas jau suplanuota, Jūsų kortos apačioje – tai, ką Jūs norėtumėte užmiršti, ko Jūs gėdijatės, tai kas trukdo ir sukelia dvasinį diskomfortą.

Jei Jūsų korta yra dešinėje pusėje, reiškia, kad praeities įvykiai iki šiol užima didelę vietą Jūsų gyvenime;

Jei Jūsų korta yra kairėje pusėje, tai reiškia, kad Jūs gyvenate ateitimi.

Jei Jūsų korta yra apatinėje dalyje, tai byloja apie Jūsų minties galią, Jūsų gebėjimą rimtai ir tiksliai priimti teisingus sprendimus.

Jei Jūsų korta yra viršutinėje dalyje, tai kalba apie didelę jausmų ir emocijų įtaką Jūsų elgsenai.