lenormand kortų puslapis

9 Kortų Būrimas (Lenormand)

Šis būrimas tinka tada, kai Jūs norite sužinoti konkrečios problemos įtaką likimui. Ištraukite iš kortų kaladės savo kortą ir padėkite į centrą. Tada sumaišykite kaladę ir ją perkelkite. Kelti reikia kaire ranka. Kortos išdėliojamos taip, kaip parodyta žemiau.

Vaikas (pikų bernelis)

Vaikas (pikų bernelis)

Pradžia, pasitikėjimas, siurprizas
Tai palanki korta, turinti bendresnę prasmę kelio pradžia ir turtingo pasirinkimo galimybė. Jeigu Jūs einate tolygiai su laiku ir gebate priimti naujas idėjas, tai Jūsų pasiekimai ateityje bus nuostabūs. Korta taip pat simbolizuoja pasitikėjimą, harmoniją, kalba apie Jūsų autoritetą, tai, kad Jūs naudojatės užsitarnauta pagarba. Ji gali pranašauti vaiko gimimą. Greta esančios blogosios kortos gali reikšti per didelį pasitikėjimą ir Jūsų naivumą. Kombinacijoje su Žiedo korta ji reiškia prisirišimą prie vaiko, su Širdies korta kažkam Jūs esate abejingas, su Žiurkės korta galimą subrendusio vaiko išsikraustymą, jo savarankiško gyvenimo pradžią, su Gandrų korta nėštumą, naujus dalykinius planus.

Gyvatė (kryžių dama)

Gyvatė (kryžių dama)

Apgaulė, išdavystė
Tai perspėjanti korta. Greičiausiai, aplink Jus yra žmonių, kurie gali Jus išduoti. Gyvatė simbolizuoja užsislėpusį priešą, su kuriuo reikia ypatingai atsargiai elgtis. Reikia labai gerai apgalvoti savo veiksmus ir žodžius. Nesidalinkite informacija apie savo reikalus, planus, finansinę padėtį su Jus supančiais žmonėmis. Korta taip pat rodo išdavystę, pavydą ir veidmainystę. Gyvatė gali būti traktuojama ir kaip nusidėjimo, ir kaip išminties simbolis. Čia ir yra kortos sudėtingumas. Gyvatė reiškia, kad reikia gerai įvertinti visas aplinkybes, niekada nepamirštant atsargumo. Platesnę reikšmę galima sužinoti išsiaiškinus gretimas kortas. Bet kad ir kokios jos bebūtų, gyvatė visada perspėja. Šalia esančios gerosios kortos gali parodyti tik grasinimų atitolinimą trumpam laikotarpiui. Kombinacijoje su Žiedo korta gyvatė gali reikšti sąmokslą, intrigą, su Meškos korta dvigubą žaidimą, savanaudišką pagalbą, su Šuns korta išdavystę, apgaulę, dirbtinę draugystę.

Kalnas (kryžių aštuonakė)

Kalnas (kryžių aštuonakė)

Kliūtys, iššaukimas, našta
Pagrindinė šios kortos reikšmė kliūtys, pasitaikančios Jūsų kelyje siekiant tikslo. Nereikia greitinti įvykių reikia arba jų laukti, arba bandyti išvengti atsiradusius sunkumus. Atvirkščiai, reikia gerai apgalvoti kiekvieną žingsnį, tik tada laukia ateityje sėkmė. Kombinacijoje su Parko korta ji reiškia savęs izoliavimą, atsiskyrimą nuo žmonių, vienišumą, su Laiško korta dokumentų forminimo problemas, su Knygos korta mokymosi sunkumus, su Pelėdų korta būtinybę gerai pasverti visus už ir prieš ir tik tada priimti sprendimą.

Debesys (kryžių karalius)

Debesys (kryžių karalius)

Nemalonumai, krizė
Tai nemalonumų, nusivylimų, žlugimo, ligos, kitų nepageidaujamų įvykių simbolis. Gali reikšti įkaitintą padėtį, kada paskutinis lašelis tuoj tuoj užpildys dubenėlį ir tai prives prie ginčo ar skandalo. Taip pat korta rodo optimistinę pradžią: išpranašauti jos įvykiai padės apsivalyti iš vidaus, reiškia tobulėjimą. Taip pat korta simbolizuoja nepastovumą, vėjavaikiškumą, nesąžiningumą. Galima pastebėti, kad vienas debesis šioje kortoje yra tamsus, o kitas šviesus. Jeigu arčiau Jūsų kortos yra juodas debesis, tai pranašauja nemalonumus, blogas perspektyvas, ginčus ar disharmoniją. Tamsus debesis taip pat negatyviai veikia gretimas kortas. Jeigu arčiau Jūsų kortos yra šviesusis debesis, reiškia kad nemalonumų galima išvengti. Tikslesnę informaciją apie nemalonumų ištakas teikia gretimos kortos.

Moteris (pikų tūzas)

Moteris (pikų tūzas)

Jūsų korta
Ši korta naudojama Jūsų simbolizavimui, jeigu Jūs esate moteris. Jeigu buriasi vyras, korta reiškia žmoną, meilužę, motiną, dukterį – t.y. labai artimą žmogų. Jeigu atstumas tarp vyro ir moters kortų yra labai didelis, tai reiškia silpnus santykius tarp jūsų arba visišką jų nebuvimą.

Laiškas (pikų septynakė)

Laiškas (pikų septynakė)

Oficialūs dokumentai, svarbi naujiena
Ši korta gali reikšti dalykinį laišką, darbotvarkę, pranešimą, kontraktą, bet kurį kitą oficialų dokumentą. Kiek visa tai svarbu, rodo šios kortos atstumas nuo Jūsų kortos, taip pat korta gali pranašauti prisipažinimą meilėje, žinią apie mirtį, kitą informaciją, turinčią Jums nepaprastai svarbią reikšmę. Kombinacijoje su Karsto korta ji reiškia galimą žinią apie mirtį, su Širdies korta draugo laišką, su Žiedo korta pasipiršimą, su Medžio korta laukiamų naujienų užtrukimą, su Bokšto korta oficialius dokumentus, su Namo korta dokumentų forminimą dėl nekilnojamo turto, su Inkaro korta oficialų Jūsų teisių pripažinimą.

Širdis (čirvų bernelis)

Širdis (čirvų bernelis)

Meilė, draugystė, laimė
Tai viena iš laimingiausių kortų, simbolizuojanti draugystę, meilę, džiaugsmą, komfortą ir gebėjimą užjausti. Ji taip pat reiškia pagalbą, palaikymą, laimingą įvykį. Kalba apie tai, kad Jūs turite labai geras perspektyvas tobulėti. Blogųjų kortų apsuptyje ji reiškia ginčus, konfliktus, sunkius išgyvenimus. Kombinacijoje su Kryžiaus arba Karsto korta ji pranašauja nelaimingą meilę, santykių pabaigą, su Javų pėdos korta moralinę traumą, krizę, šoką, su Žiedo korta sėkmingas ir laimingas vedybas.

Vyras (čirvų tūzas)

Vyras (čirvų tūzas)

Jūsų korta
Ši korta naudojama Jūsų simbolizavimui, jeigu Jūs esate vyras. Jeigu buriasi moteris, korta reiškia sutuoktinį, meilužį, tėvą, sūnų t.y. labai artimą žmogų. Jeigu atstumas tarp vyro ir moters kortų yra labai didelis, tai reiškia silpnus santykius tarp jūsų arba visišką jų nebuvimą.

Bokštas (pikų šešakė)

Bokštas (pikų šešakė)

Rezultatas, išvada
Ši korta nieko bendro neturi su viena iš Taro kortų (Arkanas 16, Bokštas). Ji simbolizuoja rezultatą. Tai gali būti reikalų, ilgamečių ar viso gyvenimo sunkumų rezultatas. Bokštas stabilumo, ilgaamžiškumo, padėties stabilumo simbolis. Labai dažnai ši korta pranašauja ilgaamžiškumą ir laimę. Blogųjų kortų apsuptyje ji reiškia visai ką kitą nesėkmės, liga, lėšų trūkumas. Kombinacijoje su Debesų korta ji simbolizuoja lengvą negalavimą, nedidelį sveikatos pablogėjimą, su Žiedo korta galimą išsiskyrimą, su Kalno korta egoizmą, padidėjusią savimeilę, su Karsto korta būtiną rūpestį savo sveikata. Kortos, esančios tarp Bokšto ir Gyvatės kortų, rodo rūpestį savo motina. Jeigu Bokšto korta yra greta Jūsų kortos, reiškia, kad rezultatas jau arti.

Išmaišyti kortas
Atversti visas

ⓘ Kortų aprašymai (reikšmės) pateikiamos dar kartą paspaudus ant atverstos kortos atvaizdo.

Lenormand kortų būrimas

Kortų numeravimo schema:

9 kortų būrimas lenormand kortomis

Kortų aiškinimas:

1 – įvykiai, kurie buvo praeityje, bet turi įtakos šiandienai, prieš istorija;

2 – svarstoma situacija, problema, dabartinė reikalų padėtis, tai, kas Jus domina;

3 – vykstančios situacijos, artimiausios perspektyvos, sekantys veiksmai iš šios įvykių eigos;

4 – tai, kam Jūs turite kaupti jėgas, jeigu norite pakeisti svarstomą problemą;

5 – tai, kas sudaro ryšį tarp praeities ir dabarties, įvykių eigos pakeitimas;

6 – tai, kas Jus veikia elgtis būtent taip;

7 – pagrindinės Jūsų tolimesnio gyvenimo kryptys;

8 – Jūsų turimų jėgų ir priemonių įtakojimas likimui;

9 – labiau tikėtini įvykių eigos rezultatai, tai, kas greičiausiai rezultate gausis esant dabartinėms aplinkybėms.