lenormand kortų puslapis

9 Kortų Būrimas (Lenormand)

Šis būrimas tinka tada, kai Jūs norite sužinoti konkrečios problemos įtaką likimui. Ištraukite iš kortų kaladės savo kortą ir padėkite į centrą. Tada sumaišykite kaladę ir ją perkelkite. Kelti reikia kaire ranka. Kortos išdėliojamos taip, kaip parodyta žemiau.

Lelija (pikų karalius)

Lelija (pikų karalius)

Dorybė
Tai laiminga korta, simbolizuojanti švarą, nekaltybę, aukštą padėtį visuomenėje. Lelija gali pranašauti laimę, džiaugsmą, ilgą gyvenimą, geras perspektyvas ateityje. Jeigu korta yra šalia Jūsų kortos, tai reiškia, kad Jus supa geri žmonės, tikri draugai. Taip pat gali sakyti, kad Jūs turite angelą sargą. Jeigu šalia Lelijos kortos yra blogosios kortos, tai ji reiškia, kad ateityje laukia konfliktai, nesėkmės, nusivylimas, nemalonumai. Kombinacijoje su Lapės korta ji reiškia konfliktą šeimoje, su Karsto korta gėdą, įtakos ar padėties praradimą, nekaltybės netekimą, su Išsišakojimo korta darbe galimą draugų paramą.

Puokštė (pikų dama)

Puokštė (pikų dama)

Sėkmė, laimė, gera draugija
Labai gera korta, ypatingai moterims. Tai laimės ir malonumų simbolis. Ji pranašauja sumanymų pasisekimą, sėkmę, meilę, galbūt dovaną. Taip pat gali reikšti artėjančią pradžią naujų arba pratesimą senų santykių, galbūt susitaikymą. Taip po gi simbolizuoja ramybę, tolygų gyvenimą, gerą nuotaiką, pagerėjimą, pasveikimą. Puokštė tai viso ko gražiausio, grožio ir harmonijos simbolis. Jeigu šalia yra blogoji korta, tai ši kortą ją susilpnina.

Laiškas (pikų septynakė)

Laiškas (pikų septynakė)

Oficialūs dokumentai, svarbi naujiena
Ši korta gali reikšti dalykinį laišką, darbotvarkę, pranešimą, kontraktą, bet kurį kitą oficialų dokumentą. Kiek visa tai svarbu, rodo šios kortos atstumas nuo Jūsų kortos, taip pat korta gali pranašauti prisipažinimą meilėje, žinią apie mirtį, kitą informaciją, turinčią Jums nepaprastai svarbią reikšmę. Kombinacijoje su Karsto korta ji reiškia galimą žinią apie mirtį, su Širdies korta draugo laišką, su Žiedo korta pasipiršimą, su Medžio korta laukiamų naujienų užtrukimą, su Bokšto korta oficialius dokumentus, su Namo korta dokumentų forminimą dėl nekilnojamo turto, su Inkaro korta oficialų Jūsų teisių pripažinimą.

Debesys (kryžių karalius)

Debesys (kryžių karalius)

Nemalonumai, krizė
Tai nemalonumų, nusivylimų, žlugimo, ligos, kitų nepageidaujamų įvykių simbolis. Gali reikšti įkaitintą padėtį, kada paskutinis lašelis tuoj tuoj užpildys dubenėlį ir tai prives prie ginčo ar skandalo. Taip pat korta rodo optimistinę pradžią: išpranašauti jos įvykiai padės apsivalyti iš vidaus, reiškia tobulėjimą. Taip pat korta simbolizuoja nepastovumą, vėjavaikiškumą, nesąžiningumą. Galima pastebėti, kad vienas debesis šioje kortoje yra tamsus, o kitas šviesus. Jeigu arčiau Jūsų kortos yra juodas debesis, tai pranašauja nemalonumus, blogas perspektyvas, ginčus ar disharmoniją. Tamsus debesis taip pat negatyviai veikia gretimas kortas. Jeigu arčiau Jūsų kortos yra šviesusis debesis, reiškia kad nemalonumų galima išvengti. Tikslesnę informaciją apie nemalonumų ištakas teikia gretimos kortos.

Širdis (čirvų bernelis)

Širdis (čirvų bernelis)

Meilė, draugystė, laimė
Tai viena iš laimingiausių kortų, simbolizuojanti draugystę, meilę, džiaugsmą, komfortą ir gebėjimą užjausti. Ji taip pat reiškia pagalbą, palaikymą, laimingą įvykį. Kalba apie tai, kad Jūs turite labai geras perspektyvas tobulėti. Blogųjų kortų apsuptyje ji reiškia ginčus, konfliktus, sunkius išgyvenimus. Kombinacijoje su Kryžiaus arba Karsto korta ji pranašauja nelaimingą meilę, santykių pabaigą, su Javų pėdos korta moralinę traumą, krizę, šoką, su Žiedo korta sėkmingas ir laimingas vedybas.

Knyga (būgnų dešimtakė)

Knyga (būgnų dešimtakė)

Doktrina, paslaptis
Korta simbolizuoja pažinimo procesą, formavimąsi, kažko mokymąsi. Taip pat gali būti susipažinimo su kažkokiom doktrinom, būties paslapčių pažinimo, sužinojimo simboliu. Kartais korta reiškia nuo Jūsų paslėptą informaciją. Būtina kažko mokintis. Knygos korta gali pranašauti kažkokios paslapties sužinojimą. Kombinacijoje su Laivo korta ji reiškia sėkmę po neplanuotos kelionės, su Lapės korta nekompetentingumą, profanaciją, su Parko korta reikalų išsisprendimą, priklausantį nuo užslėptų jėgų įtakos, su Medžio korta reiškia, kad paslapties Jums nepavyks sužinoti, su Raitelio korta Jums patikėtą paslaptį, su Išsišakojimo korta tam, kad susigaudytumėte situacijoje, būtinos papildomos žinios, su Kryžiaus korta Jūsų laukia svarbus momentas, reikalaujantis teisingo sprendimo.

Inkaras (pikų devynakė)

Inkaras (pikų devynakė)

Stabilumas, tikėjimas, saugumas
Ši korta yra visada palanki, nepriklausomai kokios kortos yra šalia. Inkaras simbolizuoja patvarumą, santykių pastovumą, saugumą, pasitikėjimą, gerovę. Taip pat tai tikėjimo ir vilties simbolis. Neatsitiktinai viršutinė inkaro dalis primena egiptiečių simbolį Anx gyvenimo kryžių. Jeigu ši korta yra toli nuo Jūsų kortos arba ją supa blogosios kortos, tai ji reiškia vėjavaikiškumą, besikeičiančią nuomonę. Kombinacijoje su Namo korta ji simbolizuoja galimą persikėlimą, su Žiurkių korta perdėtą konservatyvizmą ir stiprų prisirišimą prie tradicijų, dogmatiškumą, didelį atkaklumą.

Lapė (kryžių devynakė)

Lapė (kryžių devynakė)

Apgaulė, intrigos, klastingumas
Tai perspėjanti korta. Ji pranašauja galimą apgaulę, spąstus. Lapė tradiciškai simbolizuoja gudrumą, pinkles, melą ir pyktį. Jūs turite būti ypatingai atsargus kalbėdamas. Kombinacijoje su Laiško korta ji reiškia klastojimą, falsifikaciją, su Parko korta Jus supa savanaudiški žmonės, su Šuns korta seno draugo išdavystę ar apgaulę, su Vaiko korta – apgaulę ar naivų meilikavimąsi, su Rakto korta demaskavimą, apgaulės išaiškėjimą, su Medžio korta galimą medicininę klaidą, neteisingą diagnozę.

Žuvys (būgnų karalius)

Žuvys (būgnų karalius)

Daiktai, ilga kelionė
Gera korta. Tai – gyvenimo, gerovės, dvasinio tobulėjimo, naujų idėjų, sėkmės ir pasisekimo simbolis. Žuvys pranašauja Jūsų norų išsipildymą ne tolimoje ateityje, o tada, kai Jūs to tikėsitės. Taip pat Žuvų korta gali reikšti sėkmingą darbų užbaigimą, apdovanojimą, materialinę naudą. Blogųjų kortų apsuptyje ji pranašauja nerealius arba abejotinus planus, neteisingai pasirinktą partnerį. Kombinacijoje su Karsto korta ji reiškia psichologinį sutrikimą, beprotystę, su Žiurkių korta beprasmiškumą, nuovargį, su Pelėdų ir Debesų korta oro pilis, utopiją, nerealius planus.

Išmaišyti kortas
Atversti visas

ⓘ Kortų aprašymai (reikšmės) pateikiamos dar kartą paspaudus ant atverstos kortos atvaizdo.

Lenormand kortų būrimas

Kortų numeravimo schema:

9 kortų būrimas lenormand kortomis

Kortų aiškinimas:

1 – įvykiai, kurie buvo praeityje, bet turi įtakos šiandienai, prieš istorija;

2 – svarstoma situacija, problema, dabartinė reikalų padėtis, tai, kas Jus domina;

3 – vykstančios situacijos, artimiausios perspektyvos, sekantys veiksmai iš šios įvykių eigos;

4 – tai, kam Jūs turite kaupti jėgas, jeigu norite pakeisti svarstomą problemą;

5 – tai, kas sudaro ryšį tarp praeities ir dabarties, įvykių eigos pakeitimas;

6 – tai, kas Jus veikia elgtis būtent taip;

7 – pagrindinės Jūsų tolimesnio gyvenimo kryptys;

8 – Jūsų turimų jėgų ir priemonių įtakojimas likimui;

9 – labiau tikėtini įvykių eigos rezultatai, tai, kas greičiausiai rezultate gausis esant dabartinėms aplinkybėms.