lenormand kortų puslapis

Būrimas: Keturios Kortos (Lenormand)

Tai vienas iš paprasčiausių būrimo būdų. Jis naudojamas, norint sužinoti atsakymą į paprastą klausimą. Šiame būrimo būde naudojama kiekvienos kortos skaitinė reikšmė. Į kortų kombinacijas neatsižvelgiama, o kortos aiškinamos priklausomai tik nuo jos padėties išdėstyme.

Po kortų sumaišymo, kaladė padedama ant stalo užversta puse. Po to, reikia imti viršutinę kortą ir padėti į pirmąją poziciją. Nuo kaladės viršaus reikia atskaičiuoti tokį kortų skaičių, koks yra pirmosios kortos numeris. Paskutiniąją atskaičiuotą kortą reikia padėti į antrąją poziciją. Atidėtas kortas reikia gražinti į kaladę (dėti kortas ant viršaus). Tokiu pat principu yra išrenkama trečioji korta.

Ketvirtos kortos numeris bus visų trijų ištrauktų kortų suma. Jeigu kortos numeris didesnis už pirmoje ar antroje vietoje esančių kortų numerį (numeris 36 – Kryžius arba numeris 35 – Inkaras), tada būrimas stabdomas. Šiuo atveju Inkaras kalba apie galimybę pakreipti taip ateities įvykius, kaip Jums reikia, o Kryžius rodo aukštesnių jėgų poveikį, kuris dėl vienos ar kitos priežasties negali būti Jums žinomas. Tokiu atveju Jums reikia priimti viską, kas bus Jums pateikta likimo.

 

Saulė (būgnų tūzas)

Saulė (būgnų tūzas)

Sėkmė, likimas
Tai viena iš palankiausių kortų. Jos reikšmė yra labai panaši į vieną iš Taro kortų (Arkanas 19, Saulė). Saulė pranašauja sėkmę, pasisekimą, šlovę, turtus, pripažinimą, norų išsipildymą. Ji yra gyvenimo energijos, sveikatos, optimizmo, žmogaus savarankiškų veiksmų galimybių simbolis. Jeigu šalia yra blogosios kortos, ji sumažina jų įtaką, reiškia, kad nemalonumai bus trumpalaikiai ir Jums užteks jėgų sėkmingai viską įveikti.

Žvaigždės (čirvų šešakė)

Žvaigždės (čirvų šešakė)

Įkvėpimas, pasiekimas
Tai laiminga korta, kuri kaip ir Taro korta (Arkanas 17, Žvaigždė) simbolizuoja viltį, įkvėpimą ir pasisekimus ateityje. Tuo pačiu korta ir įspėja apie galimą svaigimą ir žvaigždžių ligą. Primena apie būtinybę bet kokioje situacijoje išlikti kukliam ir pasitenkinti žvaigžde danguje kitaip sakant, tikslai turi atitikti galimybes. Šalia gerųjų kortų Žvaigždės korta žada eilę sėkmių, o šalia blogųjų – eilę nesėkmių ir galimų klaidų. Jei ši korta yra toli nuo Jūsų kortos, tai ji rodo, kad Jūsų norai išsipildys, kombinacijoje su Puokštės korta ji sako, kad svarbią reikšmę turi Jūsų įžvalgumas, su Žuvų korta žada pelną, gerovės augimą, su Lapės korta pasiklydimus, klaidingus tikslus ir idealus, su Knygos korta rašytojo dovaną, su Parko korta gerus draugus, su Žiedo korta sėkmingas vedybas ar sandorį.

Kryžius (kryžių šešakė)

Kryžius (kryžių šešakė)

Kančia, išbandymai
Kryžių reikia nešti. Sunkūs išbandymai, kuriuos reikia ištverti. Jūs turite būti pasiruošęs priimti likimo iššūkius. Ši korta taip pat gali reikšti sąmoningą auką, netekimą ir kentėjimą dėl aukštesnių tikslų. Skirtingai nei Taro korta, nepriklausomai nuo jos padėties išsidėstyme, ji visada pranašauja kažką blogo. Kombinacijoje su Medžio korta ji reiškia būtinybę labai rūpintis savo sveikata, su Debesų korta reiškia, kad Jūs neapsisprendžiate dėl Jums svarbios idėjos įgyvendinimo, su Širdies korta ateityje kažkokių santykių nutrūkimą.

Lelija (pikų karalius)

Lelija (pikų karalius)

Dorybė
Tai laiminga korta, simbolizuojanti švarą, nekaltybę, aukštą padėtį visuomenėje. Lelija gali pranašauti laimę, džiaugsmą, ilgą gyvenimą, geras perspektyvas ateityje. Jeigu korta yra šalia Jūsų kortos, tai reiškia, kad Jus supa geri žmonės, tikri draugai. Taip pat gali sakyti, kad Jūs turite angelą sargą. Jeigu šalia Lelijos kortos yra blogosios kortos, tai ji reiškia, kad ateityje laukia konfliktai, nesėkmės, nusivylimas, nemalonumai. Kombinacijoje su Lapės korta ji reiškia konfliktą šeimoje, su Karsto korta gėdą, įtakos ar padėties praradimą, nekaltybės netekimą, su Išsišakojimo korta darbe galimą draugų paramą.

Išmaišyti kortas
Atversti visas

ⓘ Kortų aprašymai (reikšmės) pateikiamos dar kartą paspaudus ant atverstos kortos atvaizdo.

Lenormand kortų būrimas

Jeigu atverstų kortų numerių suma didesnė nei 36, tai skaitmenys sudedami.

Pavyzdžiui: 30+18+27=75; 75->7+5=12

Jeigu korta su numeriu kortos-patarėjos (pozicija 4) jau yra tarp pirmų trijų kortų, reiškia, kad situacija pakankamai paprasta ir nebereikia papildomų rekomendacijų. Jeigu išdėstyme yra korta, kurios numeris 28 (vyras) arba numeris 29 (moteris), reiškia, kad situaciją stipriai veikia kažkoks žmogus.

Atverstų kortų reikšmės:

1 – praeitis, kuri nulemia dabartį;

2 – tikra įvykių padėtis;

3 – ateities įvykiai;

4 – patarimas: ką daryti, kaip elgtis susidariusioje situacijoje.

Platesnės kortų reikšmės yra pateiktos skyrelyje “Kortų reikšmės”.