lenormand kortų puslapis

Būrimas: Keturios Kortos (Lenormand)

Tai vienas iš paprasčiausių būrimo būdų. Jis naudojamas, norint sužinoti atsakymą į paprastą klausimą. Šiame būrimo būde naudojama kiekvienos kortos skaitinė reikšmė. Į kortų kombinacijas neatsižvelgiama, o kortos aiškinamos priklausomai tik nuo jos padėties išdėstyme.

Po kortų sumaišymo, kaladė padedama ant stalo užversta puse. Po to, reikia imti viršutinę kortą ir padėti į pirmąją poziciją. Nuo kaladės viršaus reikia atskaičiuoti tokį kortų skaičių, koks yra pirmosios kortos numeris. Paskutiniąją atskaičiuotą kortą reikia padėti į antrąją poziciją. Atidėtas kortas reikia gražinti į kaladę (dėti kortas ant viršaus). Tokiu pat principu yra išrenkama trečioji korta.

Ketvirtos kortos numeris bus visų trijų ištrauktų kortų suma. Jeigu kortos numeris didesnis už pirmoje ar antroje vietoje esančių kortų numerį (numeris 36 – Kryžius arba numeris 35 – Inkaras), tada būrimas stabdomas. Šiuo atveju Inkaras kalba apie galimybę pakreipti taip ateities įvykius, kaip Jums reikia, o Kryžius rodo aukštesnių jėgų poveikį, kuris dėl vienos ar kitos priežasties negali būti Jums žinomas. Tokiu atveju Jums reikia priimti viską, kas bus Jums pateikta likimo.

 

Žuvys (būgnų karalius)

Žuvys (būgnų karalius)

Daiktai, ilga kelionė
Gera korta. Tai – gyvenimo, gerovės, dvasinio tobulėjimo, naujų idėjų, sėkmės ir pasisekimo simbolis. Žuvys pranašauja Jūsų norų išsipildymą ne tolimoje ateityje, o tada, kai Jūs to tikėsitės. Taip pat Žuvų korta gali reikšti sėkmingą darbų užbaigimą, apdovanojimą, materialinę naudą. Blogųjų kortų apsuptyje ji pranašauja nerealius arba abejotinus planus, neteisingai pasirinktą partnerį. Kombinacijoje su Karsto korta ji reiškia psichologinį sutrikimą, beprotystę, su Žiurkių korta beprasmiškumą, nuovargį, su Pelėdų ir Debesų korta oro pilis, utopiją, nerealius planus.

Žiedas (kryžių tūzas)

Žiedas (kryžių tūzas)

Vestuvės, sutikimas, atsidavimas
Pagrindinė šios kortos reikšmė vestuvės, taip pat santykiai, kuriuose Jums teks priimti, kokius nors įsipareigojimus. Korta gali simbolizuoti tikėjimą, amžinybę, priklausimą kokiai nors draugijai. Žiedas, esantis greta Jūsų kortos, rodo atsirandančius jausmus. Kombinacijoje su Vaiko korta ji reiškia prisirišimą prie vaiko, su Knygos korta slaptą reikalą arba sąjungą, su Lelijos korta didelę, galbūt platonišką meilę, su Medžio korta ilgalaikę partnerystę, su Laiško korta oficialų santykių įforminimą, su Saulės korta laimingas vestuves, su Karsto, Javų pėdo ar Šluotos korta nelaimingas vestuves, susitarimo nesilaikymą, su Išsišakojimo korta asmeninius santykius nulems Jūsų priimti sprendimai, su Debesų korta perspėjimą dėl atsargumo, su Gyvatės korta intrigą, sąmokslą.

Šuo (čirvų dešimtakė)

Šuo (čirvų dešimtakė)

Pasitikėjimas, draugystė
Šuo tai draugystės, pagalbos ir pastovumo simbolis. Taip pat ši korta reiškia saugumą, simbolizuoja tikrą draugą, patikimą partnerį, žmogų, kuriuo galima pasitikėti ir į kurį galima atsiremti. Gerųjų kortų apsuptyje Šuns korta pranašauja sėkmę, o blogųjų blogus draugus, nepatikimą partnerį, galimą nesėkmę. Kombinacijoje su Lelijos korta ji reiškia gerus santykius su giminaičiais, su Širdies korta tikrą draugystę, su Medžio korta draugystę visiems laikams, su Debesų korta galimą apgaulę, su Kalno korta abipusių santykių problemas, su Namo korta per didelį rūpestį šeimos reikalais, su Laivo korta ilgą kelionę, su Raitelio korta pagalbą iš toli arba ne iš karto, su Gyvatės korta klastingumą arba netikrų draugų apgaulę, su Žvaigždžių korta religinę arba kitokio pobūdžio didelę idėją.

Javų pėdas (būgnų bernelis)

Javų pėdas (būgnų bernelis)

Perspėjimas, laikas apsispręsti, žlugimas
Ši korta įspėja apie galimą pavojų ir apie būtinybę apgalvoti kiekvieną savo žingsnį ir jį gerai pasverti. Korta gali pranašauti nelaimingą atsitikimą, traumą, avariją. Kartais gali reikšti santykių nutraukimą, ginčus, konfliktus. Tačiau nereikia visko priimti fatališkai. Susidoroti su sunkumais, vengti nemalonumų ir konfliktų Jūsų jėgose. Dabar, kai Jūs esate įspėtas, reikia priimti ryžtingą sprendimą. Jeigu šalia esanti korta yra geroji, tai Javų pėdo kortos įtaka sumažės.

Išmaišyti kortas
Atversti visas

ⓘ Kortų aprašymai (reikšmės) pateikiamos dar kartą paspaudus ant atverstos kortos atvaizdo.

Lenormand kortų būrimas

Jeigu atverstų kortų numerių suma didesnė nei 36, tai skaitmenys sudedami.

Pavyzdžiui: 30+18+27=75; 75->7+5=12

Jeigu korta su numeriu kortos-patarėjos (pozicija 4) jau yra tarp pirmų trijų kortų, reiškia, kad situacija pakankamai paprasta ir nebereikia papildomų rekomendacijų. Jeigu išdėstyme yra korta, kurios numeris 28 (vyras) arba numeris 29 (moteris), reiškia, kad situaciją stipriai veikia kažkoks žmogus.

Atverstų kortų reikšmės:

1 – praeitis, kuri nulemia dabartį;

2 – tikra įvykių padėtis;

3 – ateities įvykiai;

4 – patarimas: ką daryti, kaip elgtis susidariusioje situacijoje.

Platesnės kortų reikšmės yra pateiktos skyrelyje “Kortų reikšmės”.